Truyền thông tiếp thị thương hiệu

Truyền thông tiếp thị không những là một khoa học mà là cả một nghệ thuật và sự sáng tạo. Để thực hiện hiệu quả hoạt động truyền thông, các chuyên gia tiếp thị phải hiểu rõ mục tiêu tiếp thị là bán hàng hay xây dựng nhãn hiệu, nếu không thì hoạt động truyền thông sẽ trở  thành một chiến dịch sáng tạo đến buồn cười. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về thực tế truyền thông tiếp thị tại Việt Nam và tự tin cung cấp cho các bạn những hoạt động đơn lẻ hay chiến dịch tiếp thị hỗn hợp. EasyBrand không định vị là ABL (Above the line) hay BTL (Below the line) như các công ty Quảng cáo, PR, Tiếp thị…truyền thống, mà chúng tôi đi theo hướng đồng bộ và tích hợp tất cả các công cụ truyền thông trên cơ sở (i) Chiến lược thương hiệu nhất quán (ii) Kết nối các bộ phận chuyên ngành (ABL, BTL, PR…) để thực hiện một chiến dịch hiệu quả nhất cho từng thương hiệu. Hiện tại các bộ phận chuyên cung cấp các dịch vụ này bao gồm:

* Truyền thông tích hợp: Integrated Marketing Communication (IMC)
* Kích họat thương hiệu: Activation & BTL
* Tiếp thị tương tác: Interactive Marketing
* Quảng cáo sáng tạo: Creative Advertising

truyen-thong-tiep-thi-thuong-hieu