Tag: vay tiêu dùng

Bài toán “lạm phát – lãi suất”: Luẩn quẩn chưa thấy lối ra

Doanh nghiệp đang từng ngày chờ lãi vay giảm nhưng kỳ vọng này đã gặp phải cú sốc thực sự khi mới đây, Chính phủ tiếp tục nới mục tiêu lạm phát lên mức tối đa 17% thay vì 15%