Tag: ngân sách

VN đang nợ nước ngoài 835.000 tỉ đồng

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo về tình hình nợ công của VN. Theo số liệu cập nhật mới nhất, tính đến ngày 31-12-2010, tổng số dư nợ công ở