Tag: ngân hàng

Top 10 thương hiệu ngân hàng trị giá 171 tỷ USD

Kết quả mà Brand Finance Global Banking 500 đưa ra dựa trên phân tích những số liệu chính thống từ các công ty được niêm yết; mỗi một nhãn hiệu có một tỷ lệ bầu chọn; được nghiên cứu về