Tag: hình thức quảng cáo

Vé: Một kênh quảng cáo mới

Ông Hà Văn Tăng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, cho rằng ưu điểm của phương thức quảng cáo trên vé là tiếp cận trực tiếp từng người rồi từ đó