Tag: hàng hiệu

Điểm khác biệt giữa hàng hiệu và hàng phổ thông

Hàng hiệu như Rolex, Louis Vuitton và Cartier đại diện cho trình độ cao nhất của chế tác thủ công và thu hút khách hàng bất kể thời gian và xu hướng thị trường. Những thương hiệu này tạo nên