Tag: bán hàng

USP – Unique Selling Point: Lợi điểm bán hàng độc nhất

Với lĩnh vực xe hơi thì các thương hiệu lớn đều có những “USP – Lợi điểm bán hàng độc nhất” của mình. Ví dụ, khi nói đến xe bền tiết kiệm nguyên liệu thì bạn sẽ nghĩ ngay đến